Έργο HAPPEN: Mediterranean Zero Energy Building

Έργο HAPPEN: Mediterranean Zero Energy Building

Με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς της ενεργειακής αναβάθμισης του οικιστικού δομημένου περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου, η κοινοπραξία του έργου H2020 HAPPEN ανέπτυξε την προσέγγιση MedZEB (Mediterranean Zero Energy Building), προσαρμόζοντας την έννοια του nZEB (σχεδόν Zero Energy Building) στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιοχής της Μεσογείου.

Το πλαίσιο MedZEB αναπτύχθηκε από το HAPPEN χάρη σε μια κυκλική προσέγγιση δημιουργίας γνώσεων μεταξύ τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας από τη μία πλευρά και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων φορέων (όπως ιδιοκτήτες ακινήτων, φορεις που σχετίζονται με την κατασκευή των κτιρίων, χρηματοπιστοτικα ιδρυματα, φορεις λήψης αποφάσεων κ.α) από την άλλη μέσω των βιοματικών εργαστηρίων (Living Labs). Έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πιλοτικά κτίρια με βάση την προσέγγιση MedZEB. Έτσι, δοκιμάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου σε πραγματικές συνθήκες.

Η τελική φάση αυτής της κυκλικής αλληλεπίδρασης μεταξύ έρευνας και αγοράς (η οποία ξεκινάει τώρα) είναι οι επονομαζόμενοι HAPPEN Incubators (αρχικοί εμπλεκόμενοι), στην οποία η ομάδα των ενδιαφερομένων που συμμετείχε αρχικά σε δραστηριότητες Living Lab θα διευρυνθεί.

Οι κύριοι στόχοι των αρχικών εμπλεκόμενων θα είναι:

  • η λήψη σχολίων σχετικά με το δυναμικό της αγοράς,
  • η καλύτερη κατεύθυνση του τελευταίου σταδίου ανάπτυξής τους,
  • η προώθηση της κοινής τους πορείας.

Επισυναπτόμενη θα βρείτε σε μορφή pdf την παρουσίαση του έργου με περισσότερες πληροφορίες, καθώς και δύο ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση.

Ερωτηματολόγιο 1

Ερωτηματολόγιο 2

Έργο Happen

(Visited 227 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: