Η ΕΠΤΑ προσφέρει τεχνογνωσία στο σχεδιασμό Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή, στην Ιορδανία

Η ΕΠΤΑ προσφέρει τεχνογνωσία στο σχεδιασμό Συστημάτων Διαλογής στην Πηγή, στην Ιορδανία

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών – Πρόγραμμα Ανάπτυξης (UNDP) στο πλαίσιο της συμβολής του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε τρίτες χώρες, ανέθεσε στη μελετητική σύμπραξη Mostaqbal – ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για την Κατασκευή και Λειτουργία Κέντρου Διαλογής Αποβλήτων και Ανάπλασης – Εκσυγχρονισμού Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης, η εταιρεία ΕΠΤΑ σχεδίασε το πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) Ανακυκλώσιμων Υλικών σε τρείς Δήμους της Ιορδανίας, καθώς και το σχεδιασμό μονάδας διαλογής απορριμμάτων. Η μονάδα θα εξυπηρετεί τους Δήμους του Tabaqet Fahel, Moath Bin Jabal και Sharhabeen bin Hasn της Περιφέρειας Irbid και θα επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεών αποβλήτων για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Καθώς, η Περιφέρεια Irbid τα τελευταία χρόνια έχει έρθει αντιμέτωπη με την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της, λόγω της εισροής των προσφύγων, η αύξηση αυτή έχει οδηγήσει μεταξύ άλλων και σε αύξηση της παραγωγής των αποβλήτων.

Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός από το ανάδοχο σχήμα λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ειδικές συνθήκες και ανάγκες, βασίστηκε στο να παρέχει ένα εύχρηστο και ευέλικτό σύστημα και παράλληλα να ενσωματώσει τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στο απασχολούμενο προσωπικό. Το πρόγραμμα ΔσΠ περιλαμβάνει σημεία αποθήκευσης/συλλογής για τη χωριστή συλλογή χαρτιού και κινητά containers για τη συλλογή των λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
  • Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Φυσικό Περιβάλλον
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Βιομηχανία
(Visited 126 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: