Πράσινο φως για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Πράσινο φως για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων

Έπειτα από πολύμηνη διαβούλευση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων της περιφέρειας Ηπείρου πήρε την τελική του έγκριση στις 5 Οκτωβρίου 2016 (ΦΕΚ 3196/Β/05-10-2016).

Το νέο σχέδιο υλοποιήθηκε από την  Περιφέρεια Ηπείρου και η μελέτη αυτού από το γραφείο  ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α’/2012) και της Οδηγίας 2008/98 για τα απόβλητα και σε συμμόρφωση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης και περιλαμβάνει δράσεις, μέτρα και υποδομές συνολικού προϋπολογισμού 100,9 εκ. €.

Ειδικότερα, προβλέπει την κατασκευή Μονάδας για την Επεξεργασία των Απορριμμάτων, αποκεντρωμένων Μονάδων Κομποστοποίησης με παράλληλη ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης, επεκτάσεων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ καθώς δικτύου Πράσινων Σημείων για την χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

Παράλληλα, προτείνει μέτρα και δράσεις όπως την οικιακή κομποστοποίηση, τη συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε χωριστά (3 ή 4) ρεύματα, τη χωριστή συλλογή έντυπου χαρτιού, των βρώσιμων ελαίων, των ηλεκτρικών συσκευών,  των μπαταριών και λαμπτήρων κτλ.

Με τα προτεινόμενα μέτρα και τις υποδομές επιτυγχάνεται ο εθνικός στόχος της εκτροπής από την ταφή του 65% των παραγόμενων ΑΣΑ καθώς και οι ευρωπαϊκοί, της εκτροπής με προδιαλογή του 50% των παραγόμενων ΑΣΑ και του 40% των παραγόμενων ΒΑΑ (Βιοαπόβλητα & Χαρτί-Χαρτόνι).

(Visited 57 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: