Οριστική λύση για τα λύματα του Δήμου Μαραθώνα

Οριστική λύση για τα λύματα του Δήμου Μαραθώνα

Μετά από 20 και πλέον χρόνια προσπαθειών εξεύρεσης χώρου κατάλληλου για την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων της Νέας Μάκρης και Μαραθώνα, δόθηκε οριστική λύση, καθώς στις 07.02.2016 εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου από τον Αναπληρωτή Υπουργό Π.ΕΝ.

Η προκαταρκτική χωροθέτηση του έργου είχε δοθεί το 2012 και σήμερα, με τις συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής, δόθηκε η οριστική  περιβαλλοντική αδειοδότηση που ταλάνιζε τον Δήμο για 20 και πλέον έτη.

Σήμερα, μπορεί να προχωρήσει  το στάδιο ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών του έργου, που εκτιμάται εντός του 2017, ώστε αυτό να δημοπρατηθεί το 2018 με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αλλά και την τεχνική στήριξη του Δήμου για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων την ανέλαβε την τελευταία 3ετία η ΕΠΤΑ, Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ΑΕ .

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί για την εξυπηρέτηση 110.000 κατοίκων και καλύπτει τις ανάγκες του μόνιμου και εποχικού πληθυσμού του Δήμου.

Με την λειτουργία του έργου θα σταματήσει η πληρωμή του ευρω-προστίμου που πληρώνει η Ελλάδα για την έλλειψη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Νέα Μάκρης (βάσει της από 15/10/2015 απόφασης του Δικαστηρίου ευρωπαϊκών κοινοτήτων) αλλά και θα προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Στα πλαίσιο αυτής της τής δραστηριότητας, η ΕΠΤΑ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο την αδειοδότηση όσο και τον σχεδιασμό νέων σύγχρονων μονάδων αλλά και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων.

(Visited 214 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: