Η Schneider Electric στο πλευρό των επιχειρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η Schneider Electric στο πλευρό των επιχειρήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις

Η Schneider Electric, παγκόσμιος ειδικός στην ενεργειακή διαχείριση και τον αυτοματισμό, στο πλαίσιο της υιοθέτησης από το Ελληνικό κράτος νέων μέτρων, που θεσπίστηκαν βάσει του Νόμου 4342 (ΦΕΚ: 9 Νοεμβρίου 2015) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας 2012/27/EE, έχει προχωρήσει στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πιστοποίησης ISO50001 ενώ βρίσκεται στο πλευρό κάθε μεγάλης επιχείρησης  προσφέροντας ενεργειακές επιθεωρήσεις κατά EN16247 και αναλύσεις ελλείψεων (Gap Analysis) για την καλύτερη και επιτυχή προετοιμασία πιστοποίησης κατά ISO50001.

Ο συγκεκριμένος νόμος υποχρεώνει τις μεγάλες επιχειρήσεις να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο από ενεργειακούς ελεγκτές εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος του και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε νέο έλεγχο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

H Schneider Electric γνωρίζοντας σε βάθος όχι μόνο τις τρέχουσες τάσεις, αλλά και τα μακροπρόθεσμα πλάνα στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης είναι ο κατάλληλος εταίρος για να κατευθύνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τις επενδύσεις των πελατών της, οι οποίοι έχουν στόχο να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους σε θέματα διαχείρισης ενέργειας. Παράλληλα η εταιρεία τους βοηθά να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό πλάνο, το οποίο βασίζεται σε άρτια μεθοδολογία, συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Τέλος, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες EPS (Energy Performance Services) που προσφέρει η εταιρεία συμβάλλουν στην καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παρακολούθηση και καταγραφή της προόδου της πιστοποίησης και διαχείρισης ενέργειας.

 

SE - Logo

(Visited 72 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: