Ίδρυση Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers

Ίδρυση Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG ανακοινώνει την προετοιμασία Ίδρυσης του Ελληνικού Παραρτήματος του Association of Energy Engineers.

Το Association of Energy Engineers είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος οργανισμός που κύριο σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες αλλά και δικτύωση στους δυναμικούς κλάδους της ενέργειας, της διαχείρισης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς. Περισσότεροι από  17.000 επαγγελματίες σε 90 χώρες είναι μέλη του Association of Energy Engineers ενώ διαμέσου των 95 παραρτημάτων που βρίσκονται σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό παρέχονται αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίηση στους τομείς της ενέργειας.

Η αποστολή του Association of Energy Engineers είναι να ενισχύσει το επιστημονικό και το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τη βιομηχανία της ενέργειας και παράλληλα να ενδυναμώσει τις δράσεις που αφορούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Οι πιο αναγνωρισμένες εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις του οργανισμού είναι:

CEM – Certified Energy Manager

CEA  – Certified Energy Auditor

CRM – Carbon Reduction Manager

CIAQP – Certified Indoor Air Quality Professional

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και εκδήλωση ενδιαφέροντος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

INZEB.ORG

(Visited 95 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: