Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία 2010/31/EU που αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία 2010/31/EU που αφορά στην  Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG ENERGY, ανακοίνωσε την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της 2010/31/EU οδηγίας που αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.

Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση έως το τέλος του 2016, με τη βοήθεια μιας επιτροπής εκπροσώπων από τα κράτη μέλη. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε και η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την έκδοση της οδηγίας. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση την αξιολόγηση.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως και την 31η Οκτωβρίου 2015 και μπορούν να συμμετέχουν Φορείς του Δημοσίου τομέα, ιδιωτικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι, ΜΜΕ, εταιρείες συμβούλων αλλά και πολίτες.

Οι ερωτήσεις είναι στα αγγλικά, αλλά η Επιτροπή καλεί τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Για την συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική διαβούλευση, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

(Visited 65 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: