Επίσημη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού RENOVALUE

Επίσημη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού RENOVALUE

Το πολύγλωσσο εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, αποτελεί όχημα για την ενσωμάτωση της αειφορίας στις εκτιμήσεις ακινήτων και δημιουργήθηκε με την οικονομική ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου www.renovalue.eu.

Σήμερα, μια ομάδα ειδικών σε θέματα αειφορίας του δομημένου περιβάλλοντος παρουσίασε το εκπαιδευτικό υλικό “Εκτιμώντας της Αειφορία”, με στόχο την αναγνώριση και την ενσωμάτωση των παραγόντων της αειφορίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εκτιμήσεις ακινήτων.   

Το εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται τα τελευταία δύο χρόνια με σκοπό να παρέχει στους επαγγελματίες εκτιμητές ακίνητης περιουσίας τα κατάλληλα εφόδια και τη γνώση σχετικά με τον αντίκτυπο των χαρακτηριστικών της αειφορίας στις διάφορες πτυχές της οικονομικής απόδοσης των κτιρίων, τις αντίστοιχες πηγές πληροφόρησης, καθώς και μεθοδολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε οι επαγγελματίες εκτιμητές ακινήτων να μπορούν να αναγνωρίζουν και να εντάσσουν κατάλληλα τους παράγοντες της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ευρύτερα θέματα αειφορίας κατά τη διαδικασία αποτίμησης των ακινήτων, έτσι ώστε να μπορούν  συμβουλεύουν ανάλογα τους πελάτες τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό RenoValue είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες, και αποτελείται από δραδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό για την συνεχόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου της εκτιμητικής επιστήμης με παράλληλη υποστήριξη μέσω των διαδραστικών eLearning ενοτήτων του RICS Online Academy. Και οι δύο εκδόσεις είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης από το RenoValue με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποτέλεσμα μιας εκτενούς έρευνας της αγοράς, με τη συμμετοχή και τις συμβουλές ενδιαφερομένων μερών καθώς και αποτέλεσμα πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες και οι οποίες είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος.

Για πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

(Visited 82 times, 1 visits today)

Διαφήμιση

Γραφτείτε στο newsletter μας: