Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος για όλα τα Μέλη των GREEN ANGELS

Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος για όλα τα Μέλη των GREEN ANGELS

Η κοινότητα GREEN ANGELS θέλοντας να ακολουθήσει τις νέες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Εκτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος, απευθυνόμενη σε εταιρείες όλων των δραστηριοτήτων μέσω της GREENiT Environmental που αποτελεί ιδρυτικό της μέλος. To πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα μέλη GREEN ANGELS ως ειδικό προνόμιο για τη συμμετοχή τους στην Κοινότητα.

 

Πακέτο υπηρεσιών που παρέχεται

Η κοινότητα των GREEN ANGELS, μέσω της GREENiT Environmental, παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να καινοτομήσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να μειώσουν ή να αντισταθμίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064.

Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο υπηρεσιών που παρέχεται περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Υπολογισμό & εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας σας.
  • Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος. Η έκθεση περιλαμβάνει τις επιμέρους και τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από όλα τα στάδια λειτουργίας της εταιρείας σας, όπως επίσης και σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος.
  • Πιστοποίηση της έκθεσης και της μεθοδολογίας εκτίμησης του ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την εταιρεία Eurocert Ευρωπαϊκή Εταιρία Έλεγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. που αποτελεί Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων και αποκλειστικό συνεργάτη της κοινότητας.

(Visited 252 times, 1 visits today)

Γραφτείτε στο newsletter μας: